REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Obowiązujący od dnia 15.06.2022r.

 1. Postanowienia ogólne:

Właścicielem i administratorem sklepu www.ajfood.pl jest firma:

AJ Food Sp. z o.o.

Ul. Wileńska 37

84-300 Lębork

NIP 841 171 35 85

Tel. +48 881 949 734 (poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 16:00)

e-mail: sklep@ajfood.pl

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469438
NIP: 8411713585 REGON: 221918178

Numer rachunku bankowego: Santander Bank S.A.: 57 1090 1102 0000 0001 2160 7395

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Sklep - sklep internetowy sklep.ajfood.pl, będący przedmiotem własności firmy AJ Food

  2. Klient - podmiot, który dokonał zakupu w serwisie.

  3. Konsument - Klient, osoba fizyczna dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - Kodeks Cywilny Art.22.

  4. Serwis - strona internetowa pod adresem www.sklep.ajfood.pl, pod której adresem działa sklep.

  5. Magazyn - Magazyn firmy AJ Food Sp. z o.o. ul. Wileńska 37, 84-300 Lębork

  6. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu www.ajfood.pl

 2. Przedmiotem działalności sklepu jest internetowa sprzedaż materiałów do serwowania w puntach gastronomicznych. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu.

 3. Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Klientem, a sprzedającym zwanym danej Sklepem.

 4. Rejestracja w sklepie

  1. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

  2. Istnieją dwie możliwości dokonania zakupów w sklepie internetowym. Klient może dokonać zakupów w sklepie bez rejestracji, podając każdorazowo wszelkie potrzebne dane do dokonania pełnych zakupów oraz wysyłki. Do dokonania zakupów bez rejestracji konieczny jest aktywny adres email, na który zostanie wysłany link potwierdzający złożenie zamówienia. Dopiero po potwierdzeniu mailowym, zamówienie będzie realizowane. Warunkiem dokonania zakupów w serwisie jest akceptacja Regulaminu sklepu.

  3. Klient ma możliwość dokonywania zakupów w sklepie po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie. Rejestracja odbywa się poprzez wybranie opcji "Stwórz konto " dostępnej na stronie sklepu pod formularzem danych dotyczących płatności. Dane podane przez Klienta są rejestrowane i umożliwiają wielokrotne dokonywanie zakupów na utworzonym koncie. Warunkiem rejestracji w serwisie jest akceptacja Regulaminu sklepu.

  4. W interesie Klienta leży, aby podane przez niego dane były prawidłowe i pełne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W razie wątpliwości za skuteczny uważa się kontakt z obsługą sklepu.

  5. Dokonanie zakupów w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest sklep. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.

  6. Przeglądanie towarów prezentowanych w sklepie nie jest uzależnione od zarejestrowania się w serwisie.

 5. Zamówienia i koszyk

  1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego: www.sklep.ajfood.pl

  2. Zamówienia będą realizowane tylko wtedy, gdy towar odpowiadający ilościowo i rodzajowo złożonemu zamówieniu będzie znajdował się w magazynie.

  3. W przypadku, gdy towar objęty zamówieniem nie jest dostępny w całości, Klient jest informowany mailowo lub telefonicznie o stanie zamówienia i może podjąć decyzję (mailowo) o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie całości zamówienia, anulowanie całości zamówienia). Zaniechanie wskazania sposobu dalszej realizacji zamówienia w ciągu 2 dni roboczych po dniu, w którym została wysłana informacja, poczytuje się za rezygnację przez Klienta z realizacji zamówienia i w konsekwencji anulowanie zamówienia.

  4. W przypadku, gdy towar objęty zamówieniem jest dostępny, sklep wysyła, w ciągu jednego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia, na adres mailowy podany w formularzu wiadomość o statusie zamówienia i terminie realizacji.

  5. Istnieje możliwość anulowania zamówienia tylko w przypadku, gdy nie zostało ono spakowane i może nastąpić tylko telefonicznie pod numerem +48 881 949 734 i potwierdzone mailowo sklep@ajfood.pl

 6. Ceny

  1. Wszystkie ceny podane w sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) netto oraz brutto wraz z podatkiem VAT. Cena nie zawiera kosztu dostawy zamówionego towaru. Wysokość kosztów dostawy zależy od sposobu jej realizacji i jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 11 Regulaminu.

  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych do sprzedaży, jak również prawo wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Zmiany informacji zawartych na stronie, w tym dotyczących zmiany cen oferowanych towarów i akcji promocyjnych, wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na stronie sklepu.

 7. Towary

  1. Wszystkie oferowane przez sklep towary są produktami pełnowartościowymi.

  2. Sklep oferuje trzy grupy produktów:

   1. opakowania - materiały do serwowania w punktach gastronomicznych. Szczegółowy spis produktów znajduje się na stronie internetowej sklepu.

   2. plakaty cyfrowe - materiały w formie cyfrowej, gotowe do pobrania, po dokonaniu wpłaty. Link można pobrać trzykrotnie, w ciągu 30 dni.

   3. plakaty drukowane - sklep zastrzega sobie umożliwienie zakupu drukowanego plakatu wyłącznie jako dodatek do zamówienia opakowań (materiałów do serwowania w punktach gastronomicznych).

  1. Sklep zastrzega sobie prawo zorganizowania sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży dla ograniczonej liczby i ograniczonego rodzaju towarów.
   Realizacja sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży będzie trwała do czasu wyczerpania towarów objętych promocją.
   O realizacji zamówienia będzie decydowała kolejność złożonych zamówień.

  2. Sklep prezentuje zdjęcia oferowanych towarów. Przedstawione fotografie są zdjęciami poglądowymi. Towary mogą różnić się od wykonanych fotografii, w szczególności w zakresie kolorystyki. Różnice nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta.

  3. Oferowane do sprzedaży towary opatrzone są opisem wraz z danymi technicznymi. W razie wątpliwości Klient ma możliwość skonsultowania się z obsługą sklepu pod numerem telefonu +48 881 949 734 lub drogą mailową na adres: sklep@ajfood.pl w celu uzyskania szczegółowych informacji o towarze.

 1. Sposoby płatności

  1. Przewiduje się następujące sposoby płatności za zamówiony towar:

   1. Przelew - przedpłata na konto

   2. System płatności przelewy24.pl administrowany przez firmę PAYPRO S.A.

   3. Przesyłka kurierska za pobraniem.

  1. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu, zapłata za zamówiony towar winna nastąpić na rachunek bankowy, którego numer będzie widniał w koszyku oraz zostanie podany w wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
   W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę Klienta jak również numer zamówienia podany w wiadomości e-mail.
   Zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu środków pieniężnych na podany rachunek bankowy.

  2. W przypadku dokonania płatności za pomocą systemu przelewy24.pl, zapłata automatycznie jest księgowana na koncie sklepu, a realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 2 dni roboczych, o ile towar jest dostępny na magazynie.

 1. Czas realizacji zamówienia

  1. Na całkowity czas realizacji, który jest liczony od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, składa się:

    1. Czas potrzebny na jego zapakowanie i przekazanie towaru do wysyłki do 48 godzin (dwa dni robocze)

    2. Czas dostawy zamówienia przez wybrany podmiot usług kurierskich w przypadku jeśli towar jest dostępny na magazynie.

  1. Jeśli jest chwilowy brak danego towaru na magazynie, Klient jest informowany w oddzielnym mailu o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

 1. Dostawa

  1. Dostawy zamówionego towaru będą realizowane w jeden z następujących sposobów, według wyboru Klienta:

   1. w formie paczki kurierskiej - 19,00 zł netto (23,37 zł brutto) dla paczki do 20 kg, każda dodatkowa paczka liczona jest dodatkowo 19,00 zł netto / sztuka

   2. w formie paczki kurierskiej płatnej za pobraniem - 24,00 zł netto (29,52 zł brutto) dla paczki do 20 kg, każda dodatkowa paczka liczona jest dodatkowo 24,00 zł netto / sztuka

   3. w formie przesyłki paletowej - 150 zł netto (184,50 zł brutto)/ paletę.

   4. w formie przesyłki paletowej za pobraniem - 174 zł netto (214,02 zł brutto)/paletę.

  2. W przypadku wyboru paczki kurierskiej z formą płatności przelew zwykły, czas dostawy wynosi do siedmiu dni roboczych; do ceny zamówienia dolicza się kwotę 19,00 zł netto dla każdej paczki do 20 kg.

  3. Dla zamówień powyżej 1000 zł netto dostawa w całej Polsce jest bezpłatna.

  4. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w siedzibie firmy, po wcześniejszym jego opłaceniu (brak możliwości płatności gotówką przy odbiorze) - zamówienia można odbierać od PN-PT w godzinach 11:00-14:00

 1. Reklamacje

  1. Oferowane w sklepie produkty podlegają kontroli technicznej. Sklep udziela gwarancji na zakupione towary na okres 6 miesięcy od dnia odbioru/doręczenia towaru.

  2. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze, w szczególności wady techniczne, produkcji, wady materiałowe lub konstrukcyjne.

  3. W przypadku, gdy Klient otrzyma towar, który jest dotknięty wadami jak wyżej, może złożyć reklamację, W celu skorzystania z uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji Klient jest zobowiązany do zgłoszenia wady, w terminie i w sposób opisany poniżej.

  4. Reklamację można złożyć telefonicznie pod numerem telefonu +48 881 949 734 lub drogą mailową wysyłając wypełniony formularz reklamacyjny na adres: sklep@ajfood.pl

  5. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest niezwłoczne, nie później niż w terminie 14 dni dnia wykrycia wady, zgłoszenie wady i okazanie wyrobu wraz z dowodem zakupu lub fakturą. Można dokonać tego poprzez kontakt mailowy sklep@ajfood.pl

  6. W przypadku uznania zgłoszenia wady za uzasadnione, towar dotknięty wadami zostanie wymieniony na nowy.

  7. Gwarancja nie obejmuje towarów, których wady zostały spowodowane:

   1. nieprawidłowym przechowywaniem

   2. zastosowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem

   3. uszkodzeniem mechanicznym

   4. samodzielną naprawą towaru.

 2. Zwrot towaru

  1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) zawierając "umowę na odległość". Zwrotom nie podlegają produkty cyfrowe.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy, dostarczony towar, który był objęty przedmiotem zamówienia, należy przesłać na adres sklepu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub przesłać oświadczenie drogą elektroniczną. Sklep zastrzega sobie możliwość nieodbierania paczek pobraniowych.

  3. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego i danych na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupy towaru. Sklep przewiduje możliwość realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Konsumenta i według procedury dotyczącej składania zamówień.

  4. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby towar spełniał następujące warunki:

   1. nie był używany;

   2. nie został w żaden sposób zniszczony;

   3. jest kompletny;

   4. nie jest konfekcjonowany;

   5. jest oryginalnie zapakowany i opakowany;

   6. opakowanie nie nosi śladów zniszczenia, ewentualne zabezpieczenia nie są naruszone;

   7. nadaje się do dalszej odsprzedaży.

  5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot ceny nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia zwrotnego towaru do sklepu, przelewem na rachunek bankowy podany wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę - Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.

  6. Sklep nie będzie zwracał kosztów nadesłania zwrotnego towaru do sklepu oraz kosztów prowizji poniesionej przez Konsumenta w związku z dokonywaniem zakupów on-line.

  7. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy przesyłka dotknięta jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki dostarczonej przez kuriera, Konsument ma obowiązek sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Konsumenta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 3. Postanowienia końcowe

  1. Wszystkie zamieszczone w sklepie znaki firmowe i towarowe są znakami firmowymi i towarowymi tych firm.

  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia umieszczenia regulaminu na stronie sklepu.

  3. Klient ma obowiązek zaakceptować postanowienia regulaminu składając zamówienie. W razie zmiany regulaminu, do zamówień, które zostały potwierdzone przez klientów w czasie obowiązywania poprzedniego regulaminu, stosuje się postanowienie regulaminu w brzmieniu aktualnym w chwili wysłania potwierdzenia zamówienia.

  4. Aktualne brzmienie regulaminu jest dostępne na stronie sklepu.

  5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.

Lębork, 15 czerwca 2022

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password